Fakolith presenta un ventall de netejadors capaços d’eliminar els grafits indesitjats de les portes i façanes de les nostres cases i locals.

Macs Liquid: Netejador decapant de grafitis, especialment per a superfícies sense protecció anti-grafiti prèvia o sobre bases no minerals (lones, metalls, vidre…). Presenta gran acció de dissolució, i és aplicable a totes les superfícies resistents als dissolvents. El líquid estova i+ disgrega els pigments.

Macs Cracker Netejador gel de grafitis amb acció desincrustant en profunditat, per a superfícies sense protecció antigrafiti prèvia quan siguin sobre bases minerals i absorbents (obra vista, formigó, morter). Presenta gran acció en profunditat als porus i elimina les ombres. S’aplica en combinació amb macs Liquid, després d’haver-ho deixat actuar prèviament i sense haver-ho aclarit. Per a bases no minerals no cal el Cracker.

El tractament combinat de Macs Liquid i Macs Cracker assoleix percentualment una eficàcia de més d’un 95% de resultats positius. Si quedessin restes d’aurèoles de pigments incrustats a les bases existiria la possibilitat d’aplicar el macs Oxydizer.

Per facilitar la futura eliminació de grafitis no desitjats hi ha la possibilitat de fer un tractament amb un protector antigrafiti.

Són productes de renovació cíclica, semi-permanents o permanents. En funció del material de la superfície, la textura i el valor d’absorció es recomana aplicar un producte determinat.

Sobre una base mineral absorbent – FLUOROSIL CLASSIC– Aplicar aquest protector antigrafiti transpirable que afegeix a les propietats hidròfugues, la protecció contra pintades i grafits, sense alterar-ne l’aparença.

En suports d’escassa absorció, polits o porus molt reduïts (marbre o granit polit, rajoles vitrificades, superfície lacades de vehicles de transport com vagons, senyals, etcEposilan Plus – Aplicar aquest protector antigrafiti micropel·licular amb acabat d’alta brillantor o mat.
Si desitja una alternativa que permeti eliminar el grafit sobre una façana amb pintura amb aigua pressió existeix GRAFI PROTECT. Un cop eliminat el grafit s’haurà de renovar l’aplicació de producte.
Compartim l’enllaç amb més informació. https://www.fakolith.es/sistema-integral-de-neteja-de-graffitis-y-proteccion-antigraffiti-permanent-o-renovable-en-fachadas-y-patrimonio_guia_22.html

Skip to content